tiistai 27. helmikuuta 2007

Web-yhteisön perustaminen

Guy Kawasaki veti CommunityNext-seminaarissa mielenkiintoisen paneelin web-yhteisöjen perustamisesta ja web-yrittäjyydestä. Keskustelemassa olivat: Akash Garg (hi5), Sean Suhl(Suicide Girls),Max Levchin(Slide), James Hong(HotorNot), Markus Frind (PlentyofFish) ja Drew Curtis (Fark).

Vajaan tunnin video löytyy mm. Guyn blogista.

perjantai 23. helmikuuta 2007

Kuudet markkinat

Tässä on aiemmin mainitsemani Paynen 90-luvulla kehittämä kuusien markkinoiden malli.

Mallin osat ovat siis:

 1. Asiakasmarkkinat: nykyiset ja potentiaalisiset ostajat, välikädet ja loppukäyttäjät. Jokainen välikäsi on osa jakeluketjua.
 2. Suosittelijamarkkinat: koostuvat pääasiassa kahdenlaisista suosittelijoista, asiakkaista ja ei-asiakkaista. Suosittelijat voivat suositella organisaatiota tai sen tuotetta tai palvelua joko oma-aloitteisesti tai suositeltavan organisaation aloitteesta.
 3. Toimittaja- ja yhteistyömarkkinat:Perinteiset tavarantoimittajat ja alihankkijat sekä esim. tahot, joiden kanssa organisaatiolla on strategisia alliansseja yms.
 4. Vaikutusvaltamarkkinat: Analyytikot, osakkeenomistajat, talouslehdet, valtionhallinto, erilaiset kuluttajajärjestöt.
 5. Rekrytointimarkkinat: Oikeiden työntekijöiden houkutteleminen organisaatioon.
 6. Sisäiset markkinat: Organisaation osastot ja henkilökunta.
CRM voidaan ja kannattaa nähdä kaikkiin näihin sidosryhmiin ylläpidettävien suhteiden hoitamisena. Markkinointiviestinnässä sidosryhmien tarpeet ovat kovin erilaisia ja eri ryhmiä kannattaakin lähestyä eri markkinointimiksillä.

(Perustuu pääosin Paynen, Ballantynen ja Christopherin artikkeliin A stakeholder approach to
relationship marketing strategy [European Journal of Marketing Vol. 39 No. 7/8, 2005 ])

keskiviikko 21. helmikuuta 2007

Korjaa kahdella tavalla

Joel Spolansky mainitsee kirjoituksessaan asiakaspalvelun ja tuotekehityksen yhdistävän perusidean asioiden korjaamisesta kahdella tavalla:

 1. Neuvo asiakasta ratkaisemaan ongelma
 2. Paranna tuotetta/palvelua siten, että samaa ongelmaa ei enää ilmene
Spolanskyn mukaan tämä on riittävän hyvä syy olla ulkoistamatta call centereitä, vaikka puhelukohtaiset kulut vaikuttavatkin korkeammilta. Vuosien aikana yrityksen tarjoaman pitäisi näin kehittyä paremmaksi ja puheluita tulla vähemmän. Ulkoistajien puhelukohtaiset kulut näyttävät pienemmiltä, mutta he saavat todennäköisesti samasta aiheesta lukemattomia puheluita ja kokonaiskustannukset ovat korkeampi (eikä tarjooma parane yhtä nopeasti tärkeän palautekanavan katketessa call centeriin).

Tämä on skaalautuvan liiketoiminnan perusidea (tee asiat kerralla kunnolla ja laskuta samasta työstä moneen kertaan). Sama ilmiö näkyy esim. näin:
 • Kirjoita kirja ja kerää rojalteja pitkällä aikavälillä
 • Osta sijoituskohde ja kerää osinkoja / vuokratuloja tms. pitkällä aikavälillä
 • Rakenna asiakassuhde huolella ja kerää sen hedelmiä vuosien aikana (tämähän on CRM-blogi)
 • Rakenna jakelijaverkosto ja nauti sen tuomista kaupoista
 • Tee tietokoneohjelma, joka tuottaa palvelun automaattisesti, ja kerää käyttömaksut tuottamastasi hyödystä minimaalisin muuttuvin kustannuksin


Asiakaspalvelu on rikki

Seth Godin kirjoittaa tänään blogissaan mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta asiasta, nimittäin asiakaspalvelun ongelmista. Hänen mukaansa asiakaspalvelu on rikki kolmesta (yrityksistä riippumattomasta) syystä:

 1. Internetin ansiosta haluamme palvelun heti ja täydellisenä
 2. Vaihtoehtojen määrän kasvu ja vertailun helpottuminen ovat nostaneet hinnan keskeiseksi päätöstekijäksi.
 3. Blogien yms. takia sana asiakkaitten erilaisesta kohtelusta kiertää nopeasti.
Ratkaisuksi hän ehdottaa asiakaspalvelun uudelleen ajattelemista, tahdistamatonta asiakaspalvelua. Perusideana on pyrkiä vastaamaan ongelmiin yhden vuorokauden aikana, joka on varsin riittävä vasteaika suurimpaan osaan ongelmista (kuten laskujen postitukseen liittyvät asiat). Asiakaspalveluhenkilökunnan tehtäväksi jää tällöin vakuuttaa asiakkaalle, että hänen ongelmansa otetaan vakavasti, ja kerätä kaikki relevantti tieto ongelmasta.

Toimiakseen tämä järjestelmä vaatii Godinin mukaan:
 1. Asiakaspalvelun on oltava todella hyviä viestimään päivän vasteajasta ja keräämään tietoa
 2. Käytössä on oltava tällasita prosessia tukeva tietojärjestelmä
 3. Yritysten on käytettävä lisäaika palvelun laadun parantamiseen, ei pelkästään kustannussäästöön. (Siis jos asiakkaat halutaan pitää tyytyväisinä.)
Tästä oman blogini aiheeseen liittyy paitsi yleinen aihepiiri, erityisesti kakkoskohta (joka siis liittyy operatiiviseen CRM:ään eli kaikkien asiakaskontaktipisteiden väliseen reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon ja asiakashistorian tarkasteluun).

tiistai 20. helmikuuta 2007

5. näkökulma: CRM teknologiana

Vaikka teknologian kehittyminen nosti CRM:n käytännön markkinoinnin ja akateemisen tutkimuksen etulinjaan, vain aniharvat väittäisivät CRM:n olevan pelkästään asiakassuhteen rakentamisen mahdollistava teknologia. Yleisin näkemys kirjallisuudessa on, että CRM on paljon muutakin kuin teknologia. Samoin tämän tosiasian unohtaminen raportoidaan usein keskeiseksi syyksi CRM-hankkeiden epäonnistumiselle.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että teknologialla on tärkeä rooli CRM:ssä. Se mm. integroi ns. back-office(esim. logistiikka) ja front-office (esim. myynti) -toiminnot keskenään mahdollistaen eri asiakaskontaktipisteiden tehokkaan yhteiskäytön. Lisäksi CRM-työkalut mahdollistavat asiakastiedon tehokkaan keräämisen ja käsittelyn tietokantojen, tiedonlouhinnan sekä interaktiivisten internet-ratkaisujen yms. avulla sekä datan yhdistämisen tiedoksi ja edelleen tietämykseksi, jota voidaan levittää samaisen teknologian avulla. Tämä tietämys on elintärkeää asiakassuhteen tehokkaalle hallinnalle. Sekä teknologian yli- että aliarviointi näyttäisi olevan vaarallista CRM-hankkeen onnistumisen kannalta.

maanantai 19. helmikuuta 2007

Asiakkuudesta Startmarkin foorumeilla

Hankenin Robert Wendelin kirjoitti Stratmarkin foorumilla:

Lopputoteumani on että on erittäin tärkeää ratkaista asiakkaan ongelmat/tarpeet ja pidetään asiakas tyytyväisenä. Sillä tavalla asiakaskanta ylläpidetään sekä kasvatetaan pitkällä aikavälillä ja se tarkoittaa parempaa tuottoa omistajille sekä enemmän työtä työntekijöille.

Mielestäni tuo lopputoteuma edustaa aiemmin kuvaamistani näkökulmista CRM:ään lähinnä "CRM filosofiana" suuntausta (eikä siten ole koko totuus vaan voi myös johtaa lyhytnäköiseen toimintaan).

Strategisesta näkökulmasta voitaisiin väittää, että on tärkeää ratkaista yrityksen kannalta oikeiden asiakkaiden ongelmat/tarpeet. Tällöin pyritään palvelemaan vain asiakasportfolion arvoa kasvattavia asiakkaita ja välttämään samalla lyhytnäköistä ns. "pahan rahan" perässä juoksemista. Yritys kun saattaa ajautua ongelmiin myös palvelemalla liian monia asiakkaita liian hyvin tai hajauttamalla resurssejaan liikaa opportunistisen toiminnan seurauksena.

Wendelin tekstistä saadaankin sopiva aasinsilta Paynen kuusien markkinoiden malliin, josta ajattelin muutenkin kirjoittaa kohtapuoliin.

4. näkökulma: CRM kyvykyytenä

Grant (1991) erottelee resurssit ja kyvykkyydet toisistaan. Resurssit ovat tuotantotekijöitä kuten koneita, työvoiman taitoja ja patentteja. Kyvykkyydet taas ovat viittaavat kykyyn hyödyntää resurssijoukkoa jonkin tehtävän tekemiseen. Resurssit ovat organisaation kyvykkyyksien lähde ja kyvykkyydet ovat organisaation kilpailuedun lähde.

Kyvykkyydet perustuvat tyypillisesti tietämykseen eikä niitä voi ostaa sellaisenaan tuotannontekijämarkkinoilta. Kyvykkyydet ovat siis hankalasti kopioitavia taitoja ja kertynyttä tietämystä, jotka mahdollistavat liiketoimintaprosessien sisältämien toimintojen toteuttamisen.

Zollo & Winter (2002) näkevät kyvykkyyksien kehittyvän kolmen mekanismin kautta. Ensin organisaatiolle kertyy kokemusta ja rutiineja. Toisessa vaiheessa näihin liittyvää tietämystä ja hiljaista tietoa artikuloidaan – joskin vain pieni osa artikuloitavissa olevasta tietämyksestä. Kolmannessa vaiheessa artikuloitu tietämys kodifioidaan kirjalliseen muotoon.

Kyvykkyysnäkökulma korostaa organisaatioiden tarvetta investoida sellaisten resurssien kehittämiseen ja hankkimiseen, joiden avulla ne voivat muuttaa käytöstään yksittäisiä asiakkaita kohti jatkuvasti. Vaikka kyvykkyysnäkökulmaa CRM:ään ei ole käsitelty kirjallisuudessa kovinkaan laajasti, se tuo hyvin esiin CRM:n resurssitarpeen. Loppujen lopuksihan organisaation päivittäiset toimet hoituvat kyvykkyyksien avulla. Tehokas CRM vaatii yritykseltä kyvykkyyksiä vähintään (1) tietämyksen keräämiseen nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista, (2) tämän tietämyksen käyttämiseen vuorovaikutuksen parantamiseen.

sunnuntai 18. helmikuuta 2007

3. näkökulma: CRM filosofiana

Nykyisen CRM.-innostuksen taustalla on osittain Reicheldin (1996) tutkimus, joka näytti asiakasuskollisuuden ja yrityksen kannattavuuden välillä. Filosofiana CRM tarkoittaa ideaa, jossa tehokkain tapa tämän asiakasuskollisuuden aikaansaamiseksi on asiakassuhteen ennakoiva rakentaminen ja kehittäminen. Uskollisen asiakaskunnan rakentamiseksi on tarkasteltava asiakassuhteita kokonaisuuksina erillisten transaktioiden sijasta.

Liiketoimintafilosofiana CRM liittyy läheisesti markkinointikonseptiin (marketing concept), jonka mukaan yritysten tulee organisoitua asiakastarpeiden perusteella ja reagoida niihin tehokkaasti. Tämä näkökulma rakentaa sillan markkinointikonseptin ja suhdemarkkinoinnin välille ja korostaa asiakkaalle luotavan arvon tärkeyttä, jota muut näkökulmat huomioivat vain implisiittisesti. Strategianäkökulmassahan keskitytään asiakassuhteen arvoon myyjän näkökulmasta ja ollaan valmiita luopumaan asiakkaalle "elintärkeästä" suhteesta, jos se ei tuota lisäarvoa myyjälle.

lauantai 17. helmikuuta 2007

2. näkökulma: CRM strategiana

Strategianäkökulma CRM:ään korostaa resurssien panostamista kuhunkin asiakassuhteeseen kyseisen asiakassuhteen potentiaalisen elinkaaren aikaisen arvon perusteella, ts. arvioidun koko suhteen aikaisen nettovoiton perusteella. Tämän perusteella kaikki asiakkaat eivät ole yhtä arvokkaita ja voiton maksimoimiseksi resursseja kannattaa panostaa asiakassuhteisiin, jotka mahdollistavat panostetuille resursseille riittävän suuren tuoton. Näkökulma edellyttää jatkuvaa asiakassuhteiden arviointia ja priorisointia todennäköisen elinkaaren arvon perusteella.

Strategianäkökulmaan liittyy myös oikeanlaisen suhteen rakentaminen kunkin asiakkaan kanssa. Joissakin tapauksissa tämä oikeanlaisuus saattaa tarkoittaa koko suhteen välttämistä tai olemassa olevan suhteen katkaisemista. Strategianäkökulman fokus ei ole suhteiden kehittämisessä ja ylläpidossa, vaan pikemminkin siinä, miten oikeanlaisten asiakassuhteiden kautta saavutetaan maksimaalinen voitto.

Arvonmaksimoinnin kautta strategianäkökulma tuo mukaan asiakassuhdeportfolion hallinnan, jossa suhteet nähdään sijoituksina. Portfolioteoriaa on käytetty asiakkuuksiin aikaisemminkin, mutta CRM:n myötä se on saamassa uutta nostetta organisaatioiden rajallisten resurssien allokoinnin ohjaamisessa.

perjantai 16. helmikuuta 2007

1. näkökulma: CRM prosessina

Prosessilla tarkoitetaan toimintojen kokonaisuutta, joka johtaa haluttuun lopputulokseen. Prosessi muuttaa panoksen (esim. työvoiman ja raaka-aineet) halutuksi lopputulokseksi, palveluksi tai tuotteeksi.

Prosesseja voidaan määritellä eri tasoilla ja samojen toimintojen voidaan määritelmästä riippuen nähdä kuuluvan eri prosesseihin, joista osa voi olla toistensa osaprosesseja. Esim. Srivastava et al (1999) määrittelevät CRM:n makrotason prosessina, johon sisältyy useita osaprosesseja, kuten vaikkapa prosepektien tunnistaminen tai asiakastiedon kerääminen. Nämä osaprosessit voidaan edelleen jakaa mikrotason prosesseihin, kuten datan tallentamiseen osana asiakastiedon keräämistä.

Prosessinäkökulmasta CRM:ää tarkastellaan yleensä jommalta kummalta kahdesta eri tasosta: Joko (1) korkean tason kaikki pitkäkestoisen asiakassuhteen luomiseen tarvittavat osatekijät sisältävänä prosessina tai sitten (2) kapeammin katsottuna asiakasvuorovaikutuksen hallintana.

Prosessinäkökulma on ainoa mainitusta viidestä näkökulmasta, joka huomioi eksplisiittisesti aikaulottuvuuden eli suhteen kehittymisen ajan myötä ja sen välttämättömyyden. Tämän takia akateeminen CRM- tutkimus keskittyy usein prosessinäkökulmaan. Prosessinäkökulman suurin ongelma on eri aggregaatiotasojen käyttö CRM:n määrittelyssä, eli tarkastelutason ja siten yksityiskohtien määrän vaihtelu.

torstai 15. helmikuuta 2007

Viisi näkökulmaa CRM:ään

CRM:stä on kirjoitettu paljon sekä ammatillisesta että tieteellisestä näkökulmasta, mutta kirjallisuus on sisällöltään epäjohdonmukaista ja sirpaleista. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että CRM:lle ei ole yhtenäistä, vakiintunutta määritelmää.

Esim. Zablah, Bellenger ja Johnston löysivät Industrial Marketing Management -lehdessä (33/2004) julkaistussa tutkimuksessaan 45 laajassa käytössä olevaa määritelmää CRM:lle. Nämä määritelmät voidaan luokitella viiteen eri näkökulmaan:

 • CRM prosessina
 • CRM strategiana
 • CRM filosofiana
 • CRM kyvykkyytenä
 • CRM teknologiana
Seuraavissa kirjoituksissa kuvaan näitä viittä näkökulmaa tarkemmin.